Misyon - Vizyon

Misyon

Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi üniversite misyonundan hareketle; evrensel düzeyde eğitim, öğretim, araştırma ve yayın faaliyetlerini sürdürerek tüm insanlığa sosyal, kültürel, bilimsel, ekonomik ve teknolojik alanda hizmet etmeyi, insan haklarına saygılı, hür düşünceli, etik değerlere bağlı, yaratıcı ve yapıcı mühendisler yetiştirmeyi amaç edinmiştir.

• Ulusal ve uluslararası alanda çalışabilecek, makina mühendisliği alanında temel bilgi ve uygulama donanımına sahip, girişimci ve liderlik yapabilecek mezunlar yetiştirmek, • Makine mühendisliği ile diğer mühendisliklerin faaliyet alanlarda yapacağı çalışmalar ile yeni teknolojilerin geliştirilmesine yönelik bilgi üretimine katkı sağlamak, elde edilen yeni bilgileri bilimsel ve mesleki yayınlar ile toplumun yararına sunmak, • Özel sektör ve kamu sektörü ile ortak çalışmalar yaparak bölgesel, ulusal ve uluslararası ölçekte kalkınmaya katkıda bulunmak, bölüm olarak kendimize görev edindiğimiz ana ilkelerdir.


Vizyon

Vizyonumuz, nitelikli akademik kadrosu ile vereceği eğitim-öğretim, üreteceği bilgi ve teknolojiyle kendi kaynaklarını yaratabilen, sanayi ile işbirliği yanında, bölge sorunlarına çözüm bulabilme açısından Türkiye’de öncü; analitik düşüncesini yaratıcılığıyla bütünleştiren ve mesleki alanda donanımlı mühendisler yetiştirerek kendi alanında ulusal ve uluslararası düzeyde kabul ve takdir gören, mensubu olmakla gurur duyulan, eğitimde kabul görmüş en üst standartlarda makina mühendisliği eğitimi veren, öğretim üyeleri, araştırma görevlileri, idari-teknik personeli ve öğrencisi ile en üst seviyeye erişmek amacıyla nitelikli ve katılımcı bir şekilde üretkenlik ortaya koyan, kendi alanında yenilikçi ve lider bir bölüm olmaktır.
Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors