Program Çıktıları

Program Çıktıları

• Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahip ve bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanabilme becerisine sahip mühendisler yetiştirmek.

• Mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçme ve uygulama becerisinde mühendisler yetiştirmek.

• Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi kazanmış makine mühendisleri yetiştirmek.

• Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin kullanma becerisi kazanmış makine mühendisleri yetiştirmek.

• Deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisine sahip mühendisler yetiştirmek.

• Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisine sahip mühendisler yetiştirmek.

• Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisi, sorumluluk alma özgüvenine sahip mühendisler yetiştirmek.

• Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi için gerekli genel eğitimi temin etmek.

• Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi kazanmış mühendisler yetiştirmek.

• Mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanmış mühendisler yetiştirmek.

• Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında duyarlı mühendisler yetiştirmek.

• Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde, girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi mühendisler yetiştirmek.
Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors